سلام برعبد صالح خدا..

 

مشک را که پر آب کرد ، از خوشحالی حتی حواسش نبود ، دستانش را بریده اند

بعد از ریخته شدن آب هم آنقدر ناراحت بود که باز فرصت نکرد سراغی بگیرد از بازوانش

فقط وقتی امام حسین (ع) آمد بالای سرش

می خواست دست به سینه سلام دهد که تازه فهمید دستانش نیستند

سلام برعبد صالح خدا..

/ 1 نظر / 22 بازدید
بنده خدا

از رحمت خداوند نا امید مباشید زیرا جز کافران کسی از رحمت خداوند ناامید نمی شود-یوسف-87 یادمان همیشه اخرین لحظات خداوند سر میرسد: حضرت یوسف از درون چاه به عزت رسید حضرت یونس از درون شکم نهنگ حضرت موسی رحمت الهی را در محاصره فرعونیان و رود نیل بدست آورد اصحاب کهف رحت خدارا در غار بدست آوردند حضرت محمد(ص) رحمت خدارا به همراه یارش در غار یافتند حضرت ابراهیم رحمت خداوند را در آتش یافت هر رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید بازدارنده ای برای آن نیست و آنچه را ک باز دارد گشاینده ای ندارد و توانا و کاربجاست-فاطر-2 چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگار ناامید می شود-حجر-56 http://whoisgod.persianblog.ir/ خوشحال میشیم شب جمعه ذر ختم حدیث کسا شرکت کنید خودتو و دوستای خوب تون.